Dai people (PROC)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Dai people 傣族 Dai Zu is an ethnic minority in People's Republic of China.

distribution

no administrative
division
population percentage
in
ethnic group
percentage
in division
note
1 Yunnan 1,222,836 96.9496% 2.6602%
2 Sichuan 7,652 0.6067% 0.0095%
3 Guangdong 6,675 0.5292% 0.0063%
4 Zhejiang 5,973 0.4736% 0.0109%
5 Shandong 2,468 0.1957% 0.0025%
6 Fujian 2,401 0.1904% 0.0065%
7 Jiangsu 2,189 0.1735% 0.0027%
8 Shanghai 1,289 0.1022% 0.0055%
9 Guizhou 1,217 0.0965% 0.0035%
10 Beijing 1,022 0.0810% 0.0052%
11 Hainan 902 0.0715% 0.0104%
12 Chongqing 881 0.0698% 0.0030%
13 Hunan 837 0.0664% 0.0012%
14 Anhui 831 0.0659% 0.0013%
15 Guangxi 796 0.0631% 0.0017%
16 Henan 511 0.0405% 0.0005%
17 Jiangxi 484 0.0384% 0.0010%
18 Hebei 447 0.0354% 0.0006%
19 Hubei 353 0.0280% 0.0006%
20 Jilin 253 0.0201% 0.0009%
21 Liaoning 231 0.0183% 0.0005%
22 Shanxi 187 0.0148% 0.0005%
23 Tianjin 184 0.0146% 0.0014%
24 Neimenggu 179 0.0142% 0.0007%
25 Xinjiang 121 0.0096% 0.0006%
26 Shaanxi 117 0.0093% 0.0003%
27 Gansu 89 0.0071%
28 Heilongjiang 76 0.0060%
29 Ningxia 44 0.0035%
30 Xizang 35 0.0028% 0.0012%
31 Qinghai 31 0.0025%
total 1,261,311 100.0000% 0.0946%

autonomy

 • Yunnan province 云南省
  • Yuxi city 玉溪市
   • Xinping Yi-Dai autonomous county 新平彝族傣族自治县
   • Yuanjiang Hani-Yi-Dai autonomous county 元江哈尼族彝族傣族自治县
  • Puer city 普洱市
   • Jinggu Dai-Yi autonomous county 景谷傣族彝族自治县
   • Menglian Dai-Lahu-Wa autonomous county 孟连傣族拉祜族佤族自治县
  • Lincang city 临沧市
   • Shuangjiang Lahu-Wa-Blang-Dai autonomous county 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县
   • Gengma Dai-Wa autonomous county 耿马傣族佤族自治县
  • Dehong Dai-Jingpo autonomous prefecture 德宏傣族景颇族自治州
  • Honghe Hani-Yi autonomous prefecture 红河哈尼族彝族自治州
   • Jinping Hmong-Yao-Dai autonomous county 金平苗族瑶族傣族自治县
  • Xishuangbanna Dai autonomous prefecture 西双版纳傣族自治州

reference