Central Party School of Communist Party of China

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Central Party School of the Communist Party of China 中共中央党校

Presidents

no date start date end name note
Nov 1931 Mar 1933 Ren Bishi
13 Mar 1933 1935 Li Weihan
1935 May 1937 Dong Biwu
May 1937 Mar 1938 Li Weihan
Mar 1938 1939 Kang Sheng
1939 Mar 1943 Deng Fa 邓发
Mar 1943 1947 Mao Zedong
Jul 1948 Mar 1953 Liu Shaoqi
Mar 1953 Nov 1954 Kai Feng 凯丰
Nov 1954 Apr 1955 Li Zhuoran 李卓然
Apr 1955 Feb 1961 Yang Xianzhen 杨献珍
Feb 1961 Jan 1963 Wang Congwu 王从吾
Jan 1963 Aug 1966 Lin Feng 林枫
Mar 1977 Apr 1982 Hua Guofeng
Apr 1982 Mar 1987 Wang Zhen
Mar 1987 Mar 1989 Gao Yang 高扬
Mar 1989 Feb 1993 Qiao Shi
Feb 1993 Dec 2002 Hu Jintao
Dec 2002 Dec 2007 Zeng Qinghong
Dec 2007 Dec 2012 Xi Jinping
Jan 2013 Liu Yunshan incumbent

reference