Ashikaga Yoshiaki

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Ashikaga Yoshiaki 足利義昭 (天文6年11月13日(1537年12月15日) - 慶長2年8月28日(1597年10月9日))は、日本の武将。室町幕府第十五代征夷大将軍

在任

親族

尊属

Patrilineal ancestors from Top ancestor

 1. Amaterasu (female)
 2. Amenooshiho
 3. Ninigi
 4. Fukiaezu
 5. Emperor Jinmu, Emperor of Japan
 6. Emperor Suizei, Emperor of Japan
 7. Emperor Annei, Emperor of Japan
 8. Emperor Itoku, Emperor of Japan
 9. Emperor Kosho, Emperor of Japan
 10. Emperor Koan, Emperor of Japan
 11. Emperor Korei, Emperor of Japan
 12. Emperor Kogen, Emperor of Japan
 13. Emperor Kaika, Emperor of Japan
 14. Emperor Sujin, Emperor of Japan
 15. Emperor Suinin, Emperor of Japan
 16. Emperor Keiko, Emperor of Japan
 17. Takeru
 18. Emperor Chuai, Emperor of Japan
 19. Emperor Ojin, Emperor of Japan
 20. Wakannuke
 21. Oodo
 22. Uhi
 23. Hikonushi
 24. Emperor Keitai, Emperor of Japan (450 - 7 Feb 531)
 25. Emperor Kimmei, Emperor of Japan (509 - 15 Apr 571)
 26. Emperor Bidatsu, Emperor of Japan (538 - 15 Aug 585)
 27. Prince Hikohito
 28. Emperor Jomei, Emperor of Japan (593 - 9 Oct 641)
 29. Emperor Tenji, Emperor of Japan (626 - 3 Dec 671)
 30. Prince Shiki of Japan (c.668 - 11 Aug 716)
 31. Emperor Konin, Emperor of Japan (13 Oct 709 - 23 Dec 781)
 32. Emperor Kanmu, Emperor of Japan (737 - 17 Mar 806)
 33. Emperor Saga, Emperor of Japan (7 Sept 786 - 15 Jul 842)
 34. Emperor Ninmyo, Emperor of Japan (810 - 21 Mar 850)
 35. Emperor Montoku, Emperor of Japan (827 - 857)
 36. Emperor Seiwa, Emperor of Japan (850 - 880)
 37. Prince Sadazumi (circa.873 - 916)
 38. Minamoto no Tsunemoto (? - circa.961)
 39. Minamoto no Mitsunaka (circa.912 - 997)
 40. Minamoto no Yorinobu (968 - 1048)
 41. Minamoto no Yoriyoshi (988 - 1075)
 42. Minamoto no Yoshiie (1039 - 1106)
 43. Minamoto no Yoshikuni (1091 - 1155)
 44. Ashikaga Yoshiyasu (1127 - 1157)
 45. Ashikaga Yoshikane (circa.1154 - 1199)
 46. Ashikaga Yoshiuji (1189 - 1254)
 47. Ashikaga Yasuuji (1216 - 1270)
 48. Ashikaga Yoriuji
 49. Ashikaga Ietoki (1260 - 1284)
 50. Ashikaga Sadauji (1273 - 1331)
 51. Ashikaga Takauji, 1st Ashikaga Shogun (1305 - 1358)
 52. Ashikaga Yoshiakira, 2nd Ashikaga Shogun (1330 - 1367)
 53. Ashikaga Yoshimitsu, 3rd Ashikaga Shogun (1367 - 1408)
 54. Ashikaga Yoshinori, 6th Ashikaga Shogun (1394 - 1441)
 55. Ashikaga Masatomo, Governor of Kanto (1435 - 1491)
 56. Ashikaga Yoshizumi, 11th Ashikaga Shogun (1480 - 1511)
 57. Ashikaga Yoshiharu, 12th Ashikaga Shogun (1511 - 1550)
 58. Ashikaga Yoshiaki, 15th Ashikaga Shogun (1537 - 1597)

偏諱を与えた人物


Ashikaga Shogunate
Preceded by
Ashikaga Yoshihide
15th Shogun
18 Oct 1568 - 3 Jul 1573
abolished