Area Guard Group Sasebo (JMSDF)

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Area Guard Group Sasebo 佐世保警備隊 Sasebo Keibi Tai

chain of command

Minister of Defense > Sasebo District > Area Guard Group Sasebo

organization