Anegakoji Sadako, Abbey of Kaimei-mon

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

Anegakoji Sadako 姉小路定子, aka Abbey of Kaimei-mon 開明門院 Kaimei-mon-in (18 JulJOS / 24 AugGC 1717 - 22 SeptJOS / 9 NovGC 1789)

relations

ancestors

spouse

issues

  1. m. Prince Toohito 遐仁親王 (Emperor Momozono)