5th National Congress of Communist Party of China

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

5th term National Representative Congress of the Communist Party of China

summary

 • date: 29 Apr 1927 - 9 May 1927
 • place: Wuhan

leadership

Central Committee

members

name birth home military rank party position note
Chen Duxiu 陈独秀 1879-1942 Anhui GS, PSC, PC
Li Weihan 李维汉 1896-1984 Hunan PC
Qu Qiubai 瞿秋白 1899-1935 Jiangsu PC
Cai Hesen 蔡和森 1895-1931 Hunan PSC, PC
Li Lisan 李立三 1899-1967 Hunan PC
Deng Zhongxia 邓中夏 1894-1933 Hunan
Su Zhaozheng 苏兆征 1885-1929 Guangdong APC
Xiang Ying 项英 1898-1941 Hubei
Xiang Zhongfa 向忠发 1879-1931 Hubei
Zhang Guotao 张国焘 1897-1979 Jiangxi PSC, PC removed Nov 1927
Luo Yinong 罗亦农 1902-1928 Hunan killed 21 Apr 1928
Zhao Shiyan 赵世炎 1901-1927 Sichuan killed Jul 1927
Zhang Tailei 张太雷 1898-1927 Jiangsu APC killed 12 Dec 1927
Chen Yannian 陈延年 1898-1927 Anhui killed 4 Jul 1927
Tan Pingshan 谭平山 1886-1956 Guangdong PC expelled Nov 1927
Zhou Enlai 周恩来 1898-1976 Zhejiang PC
Liu Shaoqi 刘少奇 1898-1969 Hunan
Ren Bishi 任弼时 1904-1950 Hunan
Yun Daiying 恽代英 1895-1931 Jiangsu
Peng Pai 彭湃 1896-1929 Guangdong
Xia Xi 夏曦 1901-1936 Sichuan
He Chang 贺昌 1906-1935 Shanxi
Yi Lirong 易礼容 1898-1997 Hunan removed Mar 1928
Peng Shuzhi 彭述之 1895-1983 Hunan removed Apr 1928
Yang Zhihua 杨之华 1900-1973 Zhejiang female
Luo Zhu 罗珠  ?-?
Luo Zhanglong 罗章龙 1896-1995 Hunan
Li Disheng 李涤生 1887-1930 Hunan
Gu Shunzhang 顾顺章 1903-1935 Shanghai
Yang Qishan 杨其珊 1871-1933 Guangdong
Chen Qiaonian 陈乔年 1902-1928 Anhui killed 6 Jun 1928
Peng Gongda 彭公达 1903-1928 Hunan added Aug 1927, removed Nov 1927
Luo Dengxian 罗登贤 1905-1933 Guangdong added May 1928

candidate members

 1. Guo Liang 郭亮 (died 29 Mar 1928)
 2. Mao Zedong 毛泽东
 3. Huang Ping 黄平
 4. Wu Yuming 吴雨铭
 5. Yuan Dashi 袁达时 (removed Jun 1928)
 6. Lu Chen 陆沉 (removed Nov 1927)
 7. Li Zhenying 李震瀛
 8. Liu Bozhuang 刘伯庄 (removed Jun 1928)
 9. Mao Kewen 毛科文
 10. Xue Liu 薛六
 11. Chen Tanqiu 陈潭秋
 12. Lin Yunan 林育南
 13. Zhuang Wengong 庄文恭 (removed May 1928)
 14. Wang Yazhang 王亚璋 (female)

Central Committee for Supervision