11th National Congress of Communist Party of China

From Wiki31en
Jump to: navigation, search

11th term National Representative Congress of the Communist Party of China

summary

 • date: 12 Aug 1977 - 18 Aug 1977
 • place: Beijing

sessions

 • Central Committee 1st session: 19 Aug 1977
 • Central Committee 2nd session: 18-23 Feb 1978
 • Central Committee 3rd session: 18-22 Dec 1978
 • Central Committee 4th session: 25-28 Sept 1979
 • Central Committee 5th session: 23-29 Feb 1980
 • Central Committee 6th session: 27-29 Jun 1981
 • Central Committee 7th session: 6 Aug 1982

leadership

Central Committee

members

name birth home military rank party position note
Hua Guofeng 华国锋 1921-2008 Shanxi CM, PSC, PC, CCMC +VCM
An Pingsheng 安平生 1917-1999 Shaanxi
Bai Dongcai 白栋材 1916-2014 Shaanxi
Bai Rubing 白如冰 1912-1994 Shaanxi
Baoriledai 宝日勒岱 1938- Neimenggu Mongolian female
Basang 巴桑 1937- Xizang Tibetan female
Cai Chang 蔡畅 1900-1990 Hunan female
Cai Xiao 蔡啸 1919-1990 Taiwan
Cao Lihuai 曹里怀 1909-1998 Hunan Lt General
Cao Yiou 曹轶欧 1903-1989 Beijing female
Chen Fuhan 陈福汉 1936- Tianjin
Chen Guodong 陈国栋 1911-2005 Jiangxi
Chen Muhua 陈慕华 1921-2011 Zhejiang APC female
Chen Pixian 陈丕显 1916-1995 Fujian
Chen Puru 陈璞如 1918-1998 Shandong
Chen Qihan 陈奇涵 1897-1981 Jiangxi General
Chen Weida 陈伟达 1916-1990 Jiangsu
Chen Xilian 陈锡联 1915-1999 Hubei General PC, SMCMC
Chen Yonggui 陈永贵 1915-1986 Shanxi PC
Chen Yun 陈云 1905-1995 Jiangsu +PSC, PC
Cheng Zihua 程子华 1905-1991 Shanxi
Chi Biqing 池必卿 1917-2007 Shanxi
Chu Jiang 储江 1917- Jiangsu
Dai Guangqian 戴光前 1934\ Guangdong
Deng Xiaoping 邓小平 1904-1997 Sichuan VCM, PSC, PC, VCCMC +CCMC
Deng Yingchao 邓颖超 1904-1992 Henan +PC female
Ding Guoyu 丁国钰 1916-2015 Anhui
Ding Keze 丁可则 1932-2017 Jiangsu
Du Yide 杜义德 1912-2009 Hubei Lt General
Duan Junyi 段君毅 1910-2004 Henan
Fan Deling 樊德玲 1933-1999 Hebei
Fang Yi 方毅 1916-1997 Fujian PC +CSEC
Feng Xuan 冯铉 1915-1986 Jiangsu
Geng Biao 耿飚 1909-2000 Hunan PC
Geng Qichang 耿起昌 1919-? Shanxi
Gu Mu 谷牧 1914-2009 Shandong
Guo Moruo 郭沫若 1892-1978 Sichuan died 12 Jun 1978
Guo Yufeng 郭玉峰 1919-2000 Hebei Maj General
Han Xianchu 韩先楚 1913-1986 Hubei General
Han Ying 韩英 1935- Liaoning
Hao Jianxiu 郝建秀 1935- Shandong female
He Cheng 贺诚 1901-1992 Sichuan Lt General
Hu Lijiao 胡立教 1914-2006 Jiangxi
Hu Yaobang 胡耀邦 1915-1989 Jiangxi +CM, PSC, PC, GS, CSEC
Huang Hua 黄华 1913-2010 Hebei
Huang Oudong 黄欧东 1905-1993 Jiangxi
Huang Zhen 黄镇 1909-1989 Anhui
Huang Zhizhen 黄知真 1920-1993 Jiangxi
Huo Shilian 霍士廉 1909-1996 Shanxi
Ismail Amet 司马义·艾买提 1935- Xinjiang Uyghur
Ji Dengkui 纪登奎 1923-1988 Shanxi PC
Ji Pengfei 姬鹏飞 1910-2000 Shanxi
Jiang Hua 江华 1907-1999 Hunan Yao
Jiang Liyin 江礼银 1933-1993 Fujian
Jiang Weiqing 江渭清 1910-2000 Hunan
Jiang Yonghui 江拥辉 1917-1991 Jiangxi Maj General
Jiao Linyi 焦林义 1920-2005 Hebei
Kang Keqing 康克清 1912-1992 Jiangxi female
Kang Shien 康世恩 1915-1995 Hebei
Kong Shiquan 孔石泉 1909-2002 Hunan Lt General
Kong Yuan 孔原 1906-1990 Jiangxi
Kong Zhaonian 孔照年 1925- Shandong
Li Baohua 李葆华 1909-2005 Hebei
Li Da 李达 1905-1993 Shaanxi General
Li Desheng 李德生 1916-2011 Henan PC
Li Jingquan 李井泉 1909-1989 Jiangxi
Li Qiang 李强 1905-1996 Jiangsu
Li Qiming 李启明 1915-2007 Shanxi
Li Ruishan 李瑞山 1920-1997 Shaanxi
Li Renzhi 李任之 1919-1983 Guangdong
Li Shijun 李世俊 1929- Henan
Li Shuiqing 李水清 1917-2007 Jiangxi Maj General
Li Xiannian 李先念 1909-1992 Hubei VCM, PSC, PC, SMCMC
Li Zhimin 李志民 1906-1987 Hunan General
Li Ziyuan 李子元 1917-1986 Hebei
Liang Biye 梁必业 1916-2002 Jiangxi Lt General
Liao Chengzhi 廖承志 1908-1983 Guangdong
Liao Hansheng 廖汉生 1911-2006 Hunan Lt General Tujia
Liao Zhigao 廖志高 1913-2000 Sichuan
Lin Hujia 林乎加 1916- Shandong
Lin Liming 林李明 1910-1977 Guangdong died 1977
Lin Liyun 林丽韫 1933- Fujian female
Liu Bocheng 刘伯承 1892-1986 Sichuan Field Marshal PC, VCCMC
Liu Chunqiao 刘春樵 1923-2006 Hunan
Liu Guangtao 刘光涛 1920- Shaanxi Maj General
Liu Jianxun 刘建勋 1913-1983 Hebei
Liu Wei 刘伟 1916-1998 Jiangxi
Liu Xichang 刘锡昌 1934- Jiangsu
Liu Xingyuan 刘兴元 1908-1990 Shandong Lt General
Liu Zhen 刘震 1915-1992 Hubei General
Liu Zihou 刘子厚 1909-2001 Hebei
Lu Dadong 鲁大东 1915-1998 Hebei
Lu Tianji 鹿田计 1929- Jiangsu
Lü Yulan 吕玉兰 1940-1993 Hebei female
Lü Zhengcao 吕正操 1904-2009 Liaoning General
Luo Qingchang 罗青长 1918-2014 Sichuan
Luo Ruiqing 罗瑞卿 1906-1978 Sichuan Colonel General SMCMC died 3 Aug 1978
Ma Hui 马辉 1915-1998 Jiangxi Maj General
Ma Li 马力 1916-1979 Tianjin died 1979
Ma Wenrui 马文瑞 1912-2004 Shaanxi
Ma Xingyuan 马兴元 1917-2005 Shanxi
Mao Zhiyong 毛致用 1929- Hunan
Ni Zhifu 倪志福 1933-2013 Jiangsu PC
Nie Fengzhi 聂凤智 1914-1992 Hubei Lt General
Nie Rongzhen 聂荣臻 1899-1992 Sichuan Field Marshal PC, VCCMC
Peng Chong 彭冲 1915-2010 Fujian PC +CSEC
Peng Shaohui 彭绍辉 1906-1978 Hunan General
Qian Zhengying 钱正英 1923- Zhejiang female
Qian Zhiguang 钱之光 1900-1994 Zhejiang
Qiao Xiaoguang 乔晓光 1918-2003 Hebei
Qin Jiwei 秦基伟 1914-1997 Hubei Lt General
Rao Xingli 饶兴礼 1925-2000 Hubei
Ren Rong 任荣 1917-2017 Sichuan Maj General
Ren Sizhong 任思忠 1918-2004 Sichuan Maj General
Ren Zhongyi 任仲夷 1914-2005 Hebei
Ruan Posheng 阮泊生 1916-2017 Hebei
Saifuddin Aziz 赛福鼎·艾则孜 1915-2003 Xinjiang Lt General APC
Sanggyai Yexe 桑吉悦希 1917-2008 Sichuan Tibetan
Song Ping 宋平 1917- Shandong
Song Shilun 宋时轮 1907-1991 Hunan General
Su Jing 苏静 1910-1997 Fujian Lt General
Su Yiran 苏毅然 1918- Sichuan
Su Yu 粟裕 1907-1984 Hunan Colonel General SMCMC
Su Zhenhua 苏振华 1912-1979 Hunan Admiral PC, SMCMC
Tan Qilong 谭启龙 1913-2003 Jiangxi
Tan Yingji 覃应机 1915-1992 Guangxi Zhuang
Tan Zhenlin 谭震林 1902-1983 Hunan
Tang Ke 唐克 1918-2013 Jiangsu
Tie Ying 铁瑛 1916-2009 Henan
Ulanhu 乌兰夫 1906-1988 Neimenggu General PC Mongolian
Wan Da 万达 1918-2002 Henan
Wan Li 万里 1916- Shandong +CSEC
Wang Bicheng 王必成 1912-1989 Hubei Lt General
Wang Chaozhu 王超柱 1917-1993 Shandong
Wang Dongxing 汪东兴 1916-2015 Jiangxi Maj General VCM, PSC, PC, SMCMC
Wang Enmao 王恩茂 1913-2001 Jiangxi Lt General
Wang Feng 汪锋 1910-1998 Shaanxi
Wang Guangyu 王光宇 1919- Anhui
Wang Guofan 王国藩 1919-2005 Hebei
Wang Linhe 王林鹤 1931- Zhejiang
Wang Maoquan 王茂全 1911-2016 Jiangxi Maj General
Wang Meng 王猛 1920- Hebei Maj General
Wang Mingzhang 汪明章 1939- Shanghai
Wang Ping 王平 1907-1998 Hubei General
Wang Qian 王谦 1917-2007 Shanxi
Wang Shitai 王世泰 1910-2008 Shaanxi
Wang Shoudao 王首道 1906-1996 Hunan
Wang Xiuxiu 王秀秀 1932- Zhejiang female
Wang Yiping 王一平 1914-2007 Shandong
Wang Zhen 王震 1908-1993 Hunan General +PC, SMCMC
Wang Zheng 王诤 1909-1978 Jiangsu Lt General
Wei Guoqing 韦国清 1913-1989 Guangxi General PC, SMCMC Zhuang
Wu De 吴德 1913-1995 Hebei PC
Wu Guixian 吴桂贤 1938- Henan female
Wu Quanqing 吴全清 1937- Shandong
Wu Xiuquan 伍修权 1908-1997 Hubei
Xi Houba 希候巴 1934- Qinghai Tibetan
Xiao Hua 肖华 1916-1985 Jiangxi General
Xiao Jingguang 肖劲光 1903-1989 Hunan Colonel General
Xiao Ke 肖克 1907-2008 Hunan General
Xie Xuegong 解学恭 1916-1993 Shanxi
Xing Yanzi 邢燕子 1941- Hebei female
Xu Jiatun 许家屯 1916-2016 Jiangsu
Xu Shiyou 许世友 1905-1985 Hubei General PC
Xu Xiangqian 徐向前 1901-1990 Shanxi Field Marshal PC, VCCMC
Xue Jinda 薛金达 1929- Jiangsu
Yang Chengwu 杨成武 1914-2004 Fujian General
Yang Dezhi 杨得志 1911-1994 Hunan General +CSEC
Yang Jingren 杨静仁 1918-2001 Gansu Hui
Yang Yichen 杨易辰 1914-1997 Liaoning
Yang Yong 杨勇 1913-1983 Hunan General
Yao Yilin 姚依林 1917-1994 Anhui +CSEC
Ye Fei 叶飞 1914-1999 Fujian General
Ye Jianying 叶剑英 1897-1986 Guangdong Field Marshal VCM, PSC, PC, VCCMC
You Taizhong 尤太忠 1918-1998 Henan Maj General
Yu Hongliang 于洪亮 1927- Shandong
Yu Mingtao 于明涛 1917-2017 Hebei
Yu Qiuli 余秋里 1914-1999 Jiangxi Lt General PC +CSEC
Yu Sang 于桑 1917-2008 Sichuan
Zeng Shaoshan 曾绍山 1914-1995 Anhui Lt General
Zeng Siyu 曾思玉 1911-2012 Jiangxi Lt General
Zhang Aiping 张爱萍 1910-2003 Sichuan General
Zhang Caiqian 张才千 1911-1994 Hubei Lt General
Zhang Dingcheng 张鼎丞 1898-1981 Fujian
Zhang Fugui 张富贵 1913-1994 Shandong
Zhang Fuheng 张福恒 1931- Hebei
Zhang Jingfu 张劲夫 1914-2015 Anhui
Zhang Lixian 张立宪 1918- Shaanxi
Zhang Pinghua 张平化 1908-2001 Hunan
Zhang Tingfa 张廷发 1918-2010 Fujian Maj General PC, SMCMC
Zhang Yuhua 张玉华 1916- Shandong Maj General
Zhang Zhixiu 张铚秀 1915-2009 Jiangxi Maj General
Zhao Cangbi 赵苍璧 1916-1993 Shaanxi
Zhao Xinchu 赵辛初 1915-1991 Hubei
Zhao Zhijian 赵志坚 1935- Jiangxi
Zhao Ziyang 赵紫阳 1919-2005 Henan APC +VCM, PSC, PC
Zhou Chunlin 周纯麟 1912-1986 Hubei Maj General
Zhou Jianren 周建人 1888-1984 Zhejiang
Zhu Guangya 朱光亚 1924-2011 Hubei
Zhu Muzhi 朱穆之 1916-2015 Jiangsu
Zong Xiyun 宗希云 1928- Shandong
Chen Zaidao 陈再道 1909-1993 Hubei General promoted Dec 1978
Han Guang 韩光 1912-2008 Heilongjiang promoted Dec 1978
Hu Qiaomu 胡乔木 1912-1992 Jiangsu +CSEC promoted Dec 1978
Huang Huoqing 黄火青 1901-1999 Hubei promoted Dec 1978
Huang Kecheng 黄克诚 1902-1986 Hunan Colonel General promoted Dec 1978
Song Renqiong 宋任穷 1909-2005 Hunan General +CSEC promoted Dec 1978
Wang Renzhong 王任重 1917-1992 Hebei +CSEC promoted Dec 1978
Xi Zhongxun 习仲勋 1913-2002 Shaanxi +CSEC promoted Dec 1978
Zhou Hui 周惠 1918-2004 Jiangsu promoted Dec 1978
An Ziwen 安子文 1909-1980 Shaanxi promoted Sept 1979. died 25 Jun 1980
Bo Yibo 薄一波 1908-2007 Shanxi promoted Sept 1979
Hong Xuezhi 洪学智 1913-2006 Anhui General promoted Sept 1979
Jiang Nanxiang 蒋南翔 1913-1988 Jiangsu promoted Sept 1979
Li Chang 李昌 1914-2010 Hunan Tujia. promoted Sept 1979
Liu Lanbo 刘澜波 1904-1982 Liaoning promoted Sept 1979. died 5 Mar 1982
Liu Lantao 刘澜涛 1910-1997 Shaanxi promoted Sept 1979
Lu Dingyi 陆定一 1906-1996 Jiangsu promoted Sept 1979
Peng Zhen 彭真 1902-1997 Shanxi +PC promoted Sept 1979
Wang Heshou 王鹤寿 1909-1999 Hebei promoted Sept 1979
Yang Shangkun 杨尚昆 1907-1998 Sichuan promoted Sept 1979
Zhou Yang 周扬 1907-1989 Hunan promoted Sept 1979

candidate members

 1. 丁长华(女)、七林旺丹、卜谷香、马明、马金花(女)、马思忠、王六生、王扶之、王君绍、王尚荣、王金山、王金友、王金玲(女)、仁增旺杰、毛信贤(女)、文香兰(女)、邓华、厉日耐、左崇义、卢忠阳、申茂功、冉桂英(女)、冯占武、冯品德、肉孜·吐尔迪、吕和、吕存姐(女)、吕需国、朱绍清、向仲华、任质斌、刘西尧、刘志坚、刘明辉、刘重桂、刘振华、刘维明、刘道生、刘瑞庆、江燮元、关泽海、许彪俊、孙雪梅(女)、纪英林、杜平、杜学然、杨大易、杨永良、杨俊生、杨富珍(女)、李化民、李巧云(女)、李成芳、李守林、李坚真(女)、李昌安、李学智、李祖根、李继良、李耀文、肖寒、肖望东、吴忠、吴火金、吴向必、吴克华、吴冷西、吴金全、岑国荣、邹家华、宋庆友、沈初云(女)、张震、张令彬、张怀连、张林池、张积慧、张植弟、张耀词、陆金龙、陈仁甫、陈玉宝、陈永林、陈先瑞、陈作霖、陈爱娥(女)、金明汉、周子健、周阿庆、郑三生、柳志强、胡松、胡良才、胡金娣(女)、赵兴元、赵学全、赵武成、钟夫翔、贺晋年、袁宝华、贾那布尔、热地、顾秀莲(女)、钱学森、徐驰、徐立清、郭凤莲(女)、郭耀卿、高厚良、唐亮、唐克碧(女)、唐闻生(女)、梅松林、黄作珍、黄荣海、黄新廷、曹思明、盘美英(女)、康林、尉凤英(女)、蒋宝娣(女)、程义太、谢正荣、蔡凤兰(女)、谭文贞(女)、谭善和、黎原、潘时兴、薛金莲(女)、冀桂昕、戴苏理、魏兴政

Central Committee for Discipline Inspection

 • New creation decided on 3rd session, Dec 1978
 • Secretary (1)