Fujiwara no Kinnari

From Wiki31en
(Redirected from 藤原公成)
Jump to: navigation, search

Fujiwara no Kinnari 藤原公成 (999 - 24 Jun 1043JOS)

親族

尊属

卑属

Patrilineal ancestors from Top ancestor

 1. Nakatomi no Katabuko
 2. Nakatomi no Mikeko
 3. Lord Fujiwara no Kamatari (614 - 669)
 4. Lord Fujiwara no Fuhito (659 - 720)
 5. Lord Fujiwara no Fusasaki (681 - 737)
 6. Lord Fujiwara no Matate (715 - 766)
 7. Lord Fujiwara no Uchimaro (756 - 812)
 8. Lord Fujiwara no Fuyutsugu (775 - 826)
 9. Lord Fujiwara no Nagayoshi (802 - 856)
 10. Lord Fujiwara no Mototsune (836 - 891)
 11. Lord Fujiwara no Tadahira (880 - 949)
 12. Lord Fujiwara no Morosuke (908 - 960)
 13. Lord Fujiwara no Kinsue (957 - 1029)
 14. Lord Fujiwara no Sanenari (975 - 1044)
 15. Lord Fujiwara no Kinnari (999 - 1043)